Szybkie pożyczki bez BIK przez internet – Sprawdź!

Na wstępie warto zadać sobie pytanie czym jest BIK. Na czym polega, co kontroluje, o czym informuje. Otóż BIK to skrót od – Biuro Informacji Kredytowej. Jest to przedsiębiorstwo założone orzez Związek Banków Polskich, a także przez banki prywatne. BIK zbiera informacje, którę dotyczą historii kredytowej. Od pewnego czasu BIK gromadzi także informacje prywatnych pożyczkowych firm pozabankowych.

 

Regulacje prawne
Biuro Informacji Kredytowej S.A. działa na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2015, poz.128 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem, banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję upoważnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

bankom informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013;
innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń;
instytucjom kredytowym informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim na zasadzie wzajemności, informacji stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro_Informacji_Kredytowej

 

Jestem w BIK, nie mogę dostać kredytu z banku. Co mam robić? – Szybkie pożyczki bez BIK przez internet.

To nie jest problem w dziesiejszych czasach, gdy działają firmy pozabankowe.

 

W obecnych czasach, w dobie konsumpcjonizmu, oprócz banków istnieją przecież także prywatne firmy pozabankowe lub chilówki, które pożyczają pieniądze swoim klientom. Wiele z nich nie sprawdza historii kredytowej, nie dowiadują się czy klient istnieje w bazach BIK. Oprócz tego kolejną cechą jest fakt, że takie pożyczki można wziąć przez internet. Tak właśnie działają szybkie pożyczki bez BIK przez internet.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: